Công bố mì bim bim Pororo
Công bố sản phẩm mì Volcano vị Gà
Công bố sản phẩm mì Volcano vị Gà Phô Mai
Mì Doshirak vị Bò
Mì Doshirak vị Gà
Mì lẩu Koreno Jumbo vị Bò
Mì lẩu Koreno Jumbo vị Kim chi
Mì vị Bò Jumbo Koreno
Mì vị Gà Jumbo Koreno
Mì vị Tôm Jumbo Koreno
Rong biển - lá kim